Afbestillingsbetingelser

Herunder gældende afbestillingsbetingelser pr. 1/5-2018

Afbestiller man 90 dage inden ankomstdato, refunderes beløbet minus et afbestillingsgebyr på 10% af lejen – minimum 200 DKK.

Afbestilling 89-45 dage inden ankomstdato, refunderes beløbet minus et afbestillingsgebyr på 25% af lejen – minimum 200 DKK.

Afbestilling senere end 45 dage inden ankomst refunderes beløbet ikke.

Påbegyndte lejemål tilbagebetales ikke.


Afbestilling i forbindelse med sygdom

Bliver lejer forhindret i at bruge sommerhuset pga sygdom, kan lejer overdrage lejemålet til venner eller familie. Dette skal meddeles skriftligt til udlejer og bekræftes af udlejer.

Det er ikke tilladt at videreudleje sommerhuset uden forudgående accept fra udlejer.

Der ydes ingen refusion i forbindelse med sygdom. Det er lejers eget ansvar at forsikre sig mod sygdom. En sygdomsforsikring kan normalt tegnes i dit forsikringsselskab.